The Startup Owner’s Manual ספר חובה לכל יזם

השבוע קיבלתי לידי עותק של הספק המצוין The Startup Owner’s Manual שכתב פרופסור סטיב בלנק ביחד עם בוב דורף שניהם מאוניברסיטת סטנפורד.

סטיב, התחיל לחקור וללמד באוניברסיטת סטנפורד לאחר קריירה יזמית מפוארת בהן יסד שמונה חברות סטרט-אפ.

הספר קורא תיגר על מתודולוגיות המקובלות כיום במדעי הניהול וטוען שאסור להתבלבל: חברת סטרט-אפ אינה גרסה מוקטנת של חברה גדולה.  יזם שיאמץ כלים ומטריקות שמתאימות לחברות גדולות עלול להיכשל. לדוגמא: יזם שיכין תכנית עסקית כפי שלמד בקורס היזמות או במסגרת לימודי MBA, עלול לגלות שהתכנית קורסת בפגישה עם הלקוח הראשון.

הספר מציע הגדרה חדשה לחברת סטרט-אפ: זהו ארגון זמני שנועד לחפש מודל עסקי בר קיימא אשר עונה על שתי דרישות: הוא בר-חזרה (repeatable) כלומר ניתן לשכפלו לקוחות דומים. והוא בר-הגדלה (Scalable ) כלומר מתאים לשווקים גדולים במיוחד.  כדאי לשים לב לשתי תובנות חשובות: סטרט-אפ הוא ארגון זמני, ותפקידו של היזם לחפש. שתיהן מהותיות להבנת אופן הפעולה של היזם אליבא דה סטיב בלנק. לדעתו, הסטרט-אפ מסיים את תפקידו כאשר הוא מוכיח שמצא מודל עסקי בר-קיימא.

אחד המסרים המרכזיים של סטיב בלנק הוא לצאת לשטח ולהיפגש עם לקוחות פוטנציאליים. המפגש הזה יוליד תובנות חדשות שיביאו למהלכי פיבוט (pivot)– מושג נוסף שמוטבע בספר ומשמעו שינוי כיוון תוך שמירה על רגל ציר קבועה. בעקבות מהלכי פיבוט הארגון הזמני הולך ומתכנס לפתרון המועדף ע"י קבוצת לקוחות מזוהה.

זהו ספר מקיף ומעמיק הכולל 571 עמודים.

זהו ספר חובה על מדפו של כל יזם סטרט-אפ באשר הוא.