canvas small

סדנת מודלים עסקיים מבוססת על מתודולוגית  Business Model Canvas  שעוזרת להבין את האופן בו החברה מייצרת הכנסה ומעבירה ערך ללקוחותיה.  פשטות הגישה מאפשר לנסח רעיון עסקי חדש, לנתחו בפרמטרים שונים ולהציגו בפני מקבלי החלטות.  בכך היא מעודדת לייצר בארגון חשיבה חדשנית ושפה משותפת ברורה ומובנת שתסייע לפתח מודלים עסקיים חדשים.

 

למי מיועדת הסדנה?

הסדנה מיועדת למנהלים, לבעלי עסקים וליזמים המעוניינים להיחשף לדרכים חדשות ורעננות לבחינת רעיונות עסקיים.  היא תסייע למנהלי מוצרים ומנהלי שיווק להסביר טוב יותר להנהלה את המודלים העסקיים החדשים שהם מתכננים. הסדנה מתאימה למנהלים העוסקים בהערכת עסקים לצורך מתן אשראי ולקראת השקעות VC. הסדנה אידיאלית ליזמים ובעלי עסקים קטנים המתלבטים בשאלות הבסיסיות ביותר של כל יזם ובעל עסק: מי הם הלקוחות שלי, מה הייחוד שלי וכיצד אני מייצר ערך.

למה כדאי להשתתף בסדנה?

מחקרים שנעשו ע"י חברת IBM בקרב מנהלים בכירים הראו שהשקעה בפיתוח מודל עסקי נכון היא זולה יותר ומביאה החזר כספי מהיר יותר מהשקעה בפיתוח מוצר חדש. הדבר נכון עבור חברות גדולות, אך נכון שבעתיים בחברות קטנות או חברות צעירות, שבהן קיימת גמישות ניהולית.

מה יהיה בסדנה?

  • חלקה הראשון של הסדנה יעסוק בחדשנות בפיתוח מודלים עסקיים. יובאו מספר דוגמאות הממחישות כיצד מודלים עסקיים חדשניים שינו את פני העסקים בתחומים שונים.
  • החלק השני של הסדנה יוקדש ללימוד גישת Business Model Canvas
  • בחלק השלישי של הסדנה, המשתתפים יתנסו בבניית מודל עסקי הקרוב לליבם, ויֵתַקפו אותו מול משתתפים אחרים שידמו לקוחות, מנהלים או משקיעים פוטנציאליים.

משך הסדנה

הסדנה נמשכת יום אחד (6 שעות לימוד)

ניתן להתאים את משך הסדנה לצרכי המשתנים (פיצול לשתי פגישות או קיצור הסדנה תוך השמטת חלקים ממנה)