מה בין יזמים חברתיים ומודלים עסקיים?

מה בין יזמים חברתיים ומודלים עסקיים?

מרכז השל ויזמות חברתית בחודש פברואר 2012 הוזמנתי להעביר סדנה בפיתוח מודלים עסקיים ליזמים חברתיים. הסדנה אורגנה כיוזמה משותפת של ארגון הולנדי בשם Knowmads ושל מרכז השל בישראל. הם הקימו פרויקט שנקרא "מרחב למידה ויצירה ליזמות עסקית וחדשנות חברתית". הם